Candidatures Ajuntaments e E.M.D.

CANDIDATURA ARRES

Pere Castet Farré

CANDIDATURA ARRÒS E VILA

Borja Bernadets Coyo

CANDIDATURA ARTIES E GARÒS

Lina Fanlo Caujola

CANDIDATURA AUBERT, BETLAN, MONT E MONTCORBAU

Luis Domingo Vicent

CANDIDATURA
BAGERGUE

César Ruiz-Canela Nieto

CANDIDATURA
BAUSEN

José Antonio Barés Martín

CANDIDATURA
BOSSÒST

Sisco Rodríguez Berart

CANDIDATURA CANEJAN

José Seisdedos Medán

CANDIDATURA ES BÒRDES, ARRÓ, BENÓS E BEGÓS

Jordi Socasau Bergua

CANDIDATURA
ESCUNHAU E
CASARILH

José Maria Vergés Moga

CANDIDATURA
GAUSAC

Jesús Ordóñez Jaquet

CANDIDATURA
GESSA

Marcos Amiell Moga

CANDIDATURA
LES

Tònho Boya Quintana

CANDIDATURA
SALARDÚ E
BAQUÈIRA

César Ruiz-Canela Nieto

CANDIDATURA
TREDÒS

César Ruiz-Canela Nieto

CANDIDATURA
UNHA

Manuel Vidal Bejarano

CANDIDATURA
VIELHA E
MIJARAN

Pau Perdices Pla

CANDIDATURA
VILAC

Juan Luís Ramos Ruíz

CANDIDATURA
VILAMÒS E ERA
BORDETA

Francisco Castet Condó